Archiwum: żywność

żywność

Jak wprowadzić system iso zarządzania bezpieczeństwem żywności, by wypełnić wszystkie konieczne wymogi?

System zarządzania bezpieczeństwem żywności jest międzynarodowym wzorcem, łączącym w sobie wiele wymagań. Normy są wdrażane w organizacjach bez względu na jej typ jak też charakter dostarczanego produktu. Wzorzec ISO łączy warunki odnoszące się do wprowadzania, działania jak również doskonalenia systemu sterowania ukierunkowanego na dostarczanie do klienta bezpiecznej żywności.